Uitwisseling medische gegevens – Medisch Centrum Lambertus – Blerick
Header afbeelding
Medisch Centrum Lambertus
Leeuweriplein 1b 5922 VL
Blerick

Uitwisseling medische gegevens

Via de media of een directe mailing van de VZVZ (Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie) bent u op de hoogte gesteld van de mogelijkheid om persoonlijk uw toestemming te geven voor het beschikbaar stellen van uw medische gegevens aan andere zorgverleners. Deze communicatie verloopt via de zogenaamde zorginfrastructuur.

Veiligheid onzeker

Wij zijn van mening dat er sprake is van een overhaaste invoering van dit landelijke informatiesysteem. Het is onzeker of de beloofde veiligheid bij het uitwisselen van uw medische gegevens wel kan worden waargemaakt. Op dit moment zijn wij niet overtuigd van nut en noodzaak van landelijke uitwisseling van patiëntgegevens. Met name de veiligheid is naar onze mening onvoldoende gegarandeerd. Derhalve zullen wij in onze regio wel aansluiten op het beveiligde netwerk, maar dit beperken tot regionale uitwisseling en niet landelijk. Voor goede zorgverlening is het noodzakelijk om gegevens met andere zorgverleners (huisartsenpost, ziekenhuis, apotheek) uit te wisselen. Dat mag niet zomaar. Daarvoor hebben we uw toestemming nodig. Dat heet opt-in.

Ook met toestemming nog geen gegevens landelijk uitwisselbaar

Als u besluit om uw toestemming te geven voor het beschikbaar stellen van uw medische gegevens, kunt u dit kenbaar maken bij de doktersassistente. Bij voorkeur door het afgeven of opsturen van een ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier. Wij zullen uw toestemming registreren in ons informatiesysteem.

Wij hopen dat u begrip kunt opbrengen voor ons voorzichtige beleid rond de uitwisseling van vertrouwelijke medische gegevens. Het vertrouwen dat u als patiënt mag hebben dat uw gegevens bij uw arts in veilige handen zijn, is nu eenmaal een groot goed. Daar kunnen we niet zorgvuldig genoeg mee omgaan.

Download hier het toestemmingsformulier

Klik hier voor meer informatie over de VZVZ (Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie).