Afspraken maken – Medisch Centrum Lambertus – Blerick
Header afbeelding
Medisch Centrum Lambertus
Leeuweriplein 1b 5922 VL
Blerick

Afspraken maken

Spreekuur op afspraak

Spreekuren op afspraak zijn dagelijks, de tijden van de spreekuren wisselen per huisarts.
Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken. Hiervoor kunt u iedere ochtend bellen tussen 8.00 uur en 12.00 uur.

Heeft u een afspraak bij de huisarts, praktijkondersteuner of assistente? Meld u zich dan altijd eerst aan de balie.

De assistente verteld u waar u mag plaatsnemen.

Kom niet te vroeg naar uw afspraak. Maximaal 5 minuten eerder, niet vroeger. Indien het niet anders kan, mag er één noodzakelijke begeleider mee naar boven.

De afspraken worden ruimer gepland, zodat de spreekuren niet uitlopen en de wachtkamer niet volloopt! (1,5 meter proof!). We hebben ook nog dagelijks een infectiespreekuur. Dat kost extra tijd.
Hierdoor duurt het soms lang voordat u bij ons terecht kunt. Dit zal voorlopig nog blijven duren. We hopen hiervoor op uw begrip.

Heeft u een afspraak staan en krijgt u toch klachten zoals hoesten, koorts, keelpijn, neusverkouden, hevige vermoeidheid, onverklaarbare diarree? Neem dan contact opmet de praktijk om de afspraak te verzetten.

Telefonisch een afspraak inplannen

Bij het telefonisch maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten.
Zo kan zij beoordelen bij wie u het beste een afspraak kan maken, hoe snel dit nodig is en hoe lang de afspraak moet duren. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Heeft u meerdere klachten of vragen, of betreft het een langer gesprek of een ingreepje, geef dit dan duidelijk aan bij het maken van de afspraak, dan kunnen wij er rekening mee houden in onze agenda. Dit voorkomt teleurstellingen en een lange wachttijd.

Telefonisch Spreekuur

Het kan zijn dat de assistente met u een afspraak afspreekt op het telefonische spreekuur van de huisarts of dat zij u na overleg met de huisarts terug belt. Wij bellen meestal anoniem en indien u niet de telefoon kunt aannemen op het moment dat wij bellen, proberen wij u nog 1x te bereiken. Zonodig spreken wij een voicemailbericht in met het verzoek om zelf contact op te nemen met de praktijk.

Privacy

Om uw privacy te beschermen verzoeken wij u vriendelijk niet naar de balie van de huisartsenpraktijk te komen voor het maken van een afspraak.
Telefonisch kan de assistente de reden en urgentie van uw bezoek in alle rust en met waarborgen van uw privacy bespreken. Dit voorkomt ongemakkelijke situaties aan de balie met wachtenden achter u. Dit geldt uiteraard niet wanneer u vanuit de spreekkamer door één van de huisartsen of praktijkondersteuners naar de balie wordt verwezen voor het maken van een vervolgafspraak.

Afspraak annuleren? Laat ons dit tijdig weten!

Helaas constateren wij dat het aantal patiënten dat niet verschijnt op een gemaakte afspraak bij huisarts, assistente of praktijkondersteuner toeneemt.
Het aantal patiënten dat een afspraak voor het spreekuur van de huisarts wil maken neemt nog steeds toe. In de tijd die bij uw huisarts voor u gereserveerd stond had uw huisarts ook een andere patiënt kunnen helpen. Uw huisarts wil de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk houden, immers u wilt ook met uw medische klacht zo snel mogelijk geholpen worden. U kunt hieraan meewerken door op tijd uw afspraak telefonisch af te zeggen.