Afspraken maken – Huisartsenpraktijk Lambertus – Venlo-Blerick
Leeuwerikplein 1 B 5922 VL Venlo-Blerick
Header afbeelding

Afspraken maken

Spreekuur op afspraak

Spreekuren op afspraak zijn dagelijks, de tijden van de spreekuren wisselen per huisarts.
Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

U kunt voor een afspraak bellen op werkdagen tussen tussen 8.00 uur en 12.00 uur.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd
Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek (visite) afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen. Aanvragen voor huisbezoeken dienen te gebeuren in de ochtend tussen 8:00 en 11:00 uur.

Heeft u een afspraak bij de huisarts, praktijkondersteuner of assistente? Meld u zich dan altijd eerst aan de balie.
De assistente verteld u waar u mag plaatsnemen.

Heeft u een afspraak staan en krijgt u toch klachten zoals hoesten, koorts, keelpijn, neusverkouden, hevige vermoeidheid, onverklaarbare diarree? Neem dan contact opmet de praktijk om de afspraak te verzetten.

Privacy
Om uw privacy te beschermen verzoeken wij u vriendelijk niet naar de balie van de huisartsenpraktijk te komen voor het maken van een afspraak.

Telefonisch kan de assistente de reden en urgentie van uw bezoek in alle rust en met waarborgen van uw privacy bespreken. Dit voorkomt ongemakkelijke situaties aan de balie met wachtenden achter u. Dit geldt uiteraard niet wanneer u vanuit de spreekkamer door één van de huisartsen of praktijkondersteuners naar de balie wordt verwezen voor het maken van een vervolgafspraak.

Afspraak annuleren? Laat ons dit tijdig weten!
Helaas constateren wij dat het aantal patiënten dat niet verschijnt op een gemaakte afspraak bij huisarts, assistente of praktijkondersteuner toeneemt.
Het aantal patiënten dat een afspraak voor het spreekuur van de huisarts wil maken neemt nog steeds toe. In de tijd die bij uw huisarts voor u gereserveerd stond had uw huisarts ook een andere patiënt kunnen helpen. Uw huisarts wil de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk houden, immers u wilt ook met uw medische klacht zo snel mogelijk geholpen worden. U kunt hieraan meewerken door op tijd uw afspraak telefonisch af te zeggen.