Formulieren en verklaringen – Huisartsenpraktijk Lambertus – Venlo-Blerick
Leeuwerikplein 1 B 5922 VL Venlo-Blerick
Header afbeelding

Formulieren en verklaringen

Hier vind u informatie over hoe uw wensen rondom uw levenseinde kenbaar gemaakt kunnen worden bij de huisarts. Heeft u een wilsverklaring opgesteld, dan kunt u ook een afspraak met uw huisarts maken om uw wensen rondom uw levenseinde te bespreken. Zo weet uw huisarts wat u wil en weet u wat uw huisarts wil en kan.

Algemene informatie

Wilsverklaringen

Medische verklaringen

Waarom uw huisarts geen “medische verklaring” afgeeft

Het afgeven van een medische verklaring is niet mogelijk op grond van de regels die de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), de beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld.

De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patient, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patient om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan kunnen zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?

Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (en dus niet de “eigen” dokter). Zo’n arts kan een beoordeling maken van uw situatie. Als dat nodig is kan die arts, met uw toestemming, ook nog extra informatie opvragen bij uw behandeld arts(-en).

De KNMG heeft een verklaring opgesteld over het niet afgeven van een medische verklaring door uw huisarts. Je kunt dit zogenaamde ‘weigeringsbriefje’ hier downloaden.

Download hier het KNMG weigeringsbriefje in verschillende talen.

Bron: www.knmg.nl