Praktijkondersteuner – Medisch Centrum Lambertus – Blerick
Header afbeelding
Medisch Centrum Lambertus
Leeuweriplein 1b 5922 VL
Blerick

Praktijkondersteuner

De praktijkondersteuner huisartsenzorg (afgekort: POH) is in het leven geroepen om bepaalde taken van de huisarts over te nemen. Praktijkondersteuners zijn vaak doktersassistentes of verpleegkundigen met een extra opleiding.

Praktijkondersteuner somatiek

De praktijkondersteuner somatiek (somatiek = met betrekking tot het lichaam) is er speciaal voor mensen met een chronische ziekte, zoals diabetes, COPD of hypertensie. Ze begeleidt u, geeft advies en controleert u regelmatig.
De praktijkondersteuner heeft een zelfstandige functie binnen de huisartsenzorg.
In onze praktijk werken Karin Daniels, Anneke van den Hurk, Isabelle Lemmens, Diana van Rooijen, Ellen Janssen en Marika Kuntzelaers als praktijkondersteuner somatiek.

Na doorverwijzing van uw huisarts kunt u gebruik maken van het spreekuur van de praktijkondersteuner.

Praktijkondersteuner GGZ

Behalve praktijkondersteuners voor lichamelijke problemen, beschikken we ook over praktijkondersteuners voor de geestelijke gezondheidszorg (afgekort: GGZ).
Binnen onze praktijk is dit Liesbeth van den Essen, Mechteld Radermacher, Ingrid Huys en Jos Hol.

De POH-GGZ biedt diagnostiek en ondersteuning aan patiënten met klachten van (mogelijk) psychische, psychosociale of psychosomatische aard. Denk hierbij aan o.a. depressieve- of angstklachten, stress, rouwverwerking, burn-out en relatieproblemen. Daarnaast is het prettig dat hij/zij net iets meer tijd voor u heeft dan de huisarts. Bovendien kunt u vaak snel terecht bij de POH-GGZ, binnen de vertrouwde muren van uw eigen huisartsenpraktijk.

De POH-GGZ valt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts. Dit houdt in dat er regelmatig overleg is tussen huisarts en POH-GGZ waarin patiënten worden besproken en een plan van aanpak van de POH-GGZ wordt afgestemd.
Ook kan het zo zijn dat u wordt doorverwezen naar de basis-ggz of specialistische ggz.