Griepvaccinatie 2020 – Medisch Centrum Lambertus – Blerick
Header afbeelding
Medisch Centrum Lambertus
Leeuweriplein 1b 5922 VL
Blerick

« Terug naar het overzicht

Griepvaccinatie 2020

COPD-, astma-, hart-, diabetes-, en nierpatienten, mensen met een verlaagde afweer en mensen van 60 jaar en ouder komen in aanmerking voor een griepvaccinatie, omdat griep voor hen ernstige gevolgen kan hebben. De griepvaccinatie is de beste bescherming tegen de griep.

Dit jaar vindt ook de vaccinatie tegen pneumokokken plaats.

Waarom een pneumokokkenvaccinatie?
Ouderen komen in aanmerking voor een pneumokokkenvaccinatie, omdat pneumokokken voor hen ernstige gevolgen kan hebben. De pneumokokkenvaccinatie wordt 1x in de vijf jaar gegeven en geeft extra bescherming tegen longontsteking. Dit jaar worden alle mensen met het geboortejaar in de periode van 1941 t/m 1947 opgeroepen.

Komt u in aanmerking voor beide vaccinaties, dan ontvangt u twee brieven.

De griep- en pneumokokkenprik beschermen niet tegen Covid-19. Zij verbeteren wel uw weerstand tegen ziektes.

Vanwege het Coronavirus wijken wij dit jaar uit naar Sportzaal Muspelheim. Omdat we zo min mogelijk mensen tegelijk op de locatie willen hebben, krijgt u een datum en tijdstip aangewezen waarop we u verwachten. U dient dan binnen dat tijdstip aanwezig te zijn. Zo niet, dan kunnen wij u niet toelaten!

Rond 22 september ontvangt u de uitnodiging thuis. Op de brief staat op welke dag en op welk tijdstip u wordt verwacht.

Publicatiedatum: 09-09-2021