Griepvaccinaties – Medisch Centrum Lambertus – Blerick
Header afbeelding
Medisch Centrum Lambertus
Leeuweriplein 1b 5922 VL
Blerick

Griepvaccinaties

UPDATE 02-11-2020

Het is weer tijd voor de griepspuit!

Ieder jaar is het een uitdaging om het griepvaccinatiespreekuur voor de praktijk goed te organiseren. Dit jaar is deze uitdaging nog groter door de coronamaatregelen en de bijkomende pneumokokkenvaccinatie voor de mensen die geboren zijn tussen 1941 en 1947.

Hierdoor hebben we moeten uitwijken naar een alternatieve locatie; Sportzaal Muspelheim aan de Alberickstraat 51 te Blerick.

Op de uitnodiging staat een tijd aangegeven. Wilt u deze zoveel mogelijk aanhouden om te voorkomen dat het te druk wordt op de priklocatie. Volg daarom goed de instructies van de medewerkers op. Tijdens de griepvaccinaties is het dragen van een mondkapje verplicht. Samen zorgen we er dan voor dat de vaccinatierondes goed gaan verlopen.

In verband met een vermoedelijk tekort aan griepvaccinaties willen wij mensen tussen 60 en 69 jaar zonder gezondheidsproblemen vragen om voorlopig af te zien van vaccinaties. Dit sluit aan bij de landelijke richtlijnen.

Doordat wij op een andere locatie bezig zijn met de vaccinaties zal de praktijk op 3, 4 en 5 november vanaf 12 uur uitsluitend voor spoedgevallen bereikbaar ziwjn.

We zullen er met het hele team alles aan doen om de coronamaatregelen te hanteren en alles zo speoel mogelijk te laten verlopen en wij hopen op uw medewerking en begrip.


UPDATE 27-10-2020

Er lijkt meer vraag naar griepprikken bij de huisartsen te zijn dan dat er voorraad is. Daarom heeft staatssecretaris Blokhuis, na advies van het RIVM, besloten om gezonde mensen van 60 t/m 69 jaar te vragen nu niet in te gaan op de uitnodiging voor de griepprik. Zo kunnen in ieder geval de meest kwetsbare mensen een vaccin krijgen.

Mensen met een medische aandoening (diabetes, een hart-, long- of nierziekte of een verminderde weerstand) en mensen van 70 jaar en ouder lopen meer gezondheidsrisico’s als ze griep krijgen.
Als deze groep eenmaal gevaccineerd is, kunnen overgebleven vaccins worden gebruikt voor gezonde mensen van 60 tot en met 69 jaar. Aan het einde van de griepprikperiode in december wordt duidelijk of er vaccins over zijn.

Uw huisarts kan deze situatie niet veranderen, hier is sprake van overmacht. Er is een landelijke en internationale verhoogde vraag naar griepprikken. Er is voorafgaand aan de griepvaccinatiecampagne door het RIVM wel een maximaal aantal vaccins extra ingekocht. Daardoor zijn er dit jaar ruim een half miljoen extra vaccins beschikbaar. Het duurt ongeveer 6 maanden om griepprikken te maken, dus er kunnen voor dit griepseizoen geen nieuwe griepprikken bijgemaakt worden. We moeten het daarom doen met de voorraad vaccins die er nu is.

Bent u een gezonde zestiger, kom dan niet naar onze vaccinatiespreekuren op dinsdag 3, woensdag 4 en donderdag 5 november.
Wij laten u begin december via onze website en Facebook weten of er nog vaccins over zijn en wanneer ze gezet worden. Bewaar daarom uw uitnodiging!

Wat kunt u zelf doen? De maatregelen die we met elkaar nemen tegen corona helpen ook om griep te voorkomen en anderen niet te besmetten.
U verkleint de kans op griep door:
– 1,5 meter afstand te houden van anderen
– vaak uw handen te wassen met water en zeep
– drukte te vermijden

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het RIVM: www.rivm.nl/griepprik

Wij hopen op uw medewerking en begrip.


Griepvaccinatie 2020 LET OP!

Wij krijgen veel vragen over de griepcampagne en vaccinaties dit jaar.

Het is als gevolg van de Covid-19 epidemie een moeilijk jaar. Ook voor het plannen van de griepvaccinaties was het erg ingewikkeld. We moesten daarom uitwijken naar een andere locatie en met tijdslots werken om de 1,5 meter te kunnen waarborgen.
Dit veroorzaakt veel overlast voor ons allen.
Niet iedereen kan op zijn aangegeven tijdstip komen. Daarin is voorzien. Voor degene, die niet in staat is te komen op het voor hem aangegeven moment, bestaat de mogelijkheid om later de vaccinatie te ontvangen. Geef dit svp aan bij onze assistentes, dan komt u op de lijst te staan.
Wij huisartsen moeten de griepvaccins in juni bestellen. Gezien de beroering om Covid-19 verwachten wij dat er meer mensen nu de vaccinatie willen ontvangen. Daarom hebben wij zeker 10% meer besteld in vergelijking met andere jaren en hebben de mogelijkheid op nalevering. Wij mogen echter niet onbeperkt bestellen. Nederland koopt centraal deze vaccins in. Dit jaar 1 miljoen meer in vergelijking met vorig jaar. Echter gezien wereldwijd de vraag hoog is geldt OP = OP.
Normaal komt ongeveer 70% van de opgeroepenen de griepspuit daadwerkelijk halen. Wij verwachten dat er dit jaar veel meer komen, maar onzeker is hoeveel meer. Ook de nalevering is niet gegarandeerd.
Daarom het dringende advies op de opgeroepen tijd te komen. Zo heeft u meer zekerheid. Komt u op een later tijdstip, dan bestaat de kans dat we geen vaccins meer hebben, ondanks alle moeite die we zeker voor u zullen doen om er nog extra te krijgen.
Pas als we zicht hebben op hoeveel vaccins we over hebben en hoeveel we nog nageleverd krijgen kunnen wij de mensen oproepen, die aangeven niet op de aangegeven tijd te kunnen komen. We hopen iedereen dan alsnog te kunnen helpen. Maar ook dan geldt zolang de voorraad strekt.


Griepvaccinatie 2020

COPD-, astma-, hart-, diabetes-, en nierpatienten, mensen met een verlaagde afweer en mensen van 60 jaar en ouder komen in aanmerking voor een griepvaccinatie, omdat griep voor hen ernstige gevolgen kan hebben. De griepvaccinatie is de beste bescherming tegen de griep.
Dit jaar vindt ook de vaccinatie tegen pneumokokken plaats.
Waarom een pneumokokkenvaccinatie?
Ouderen komen in aanmerking voor een pneumokokkenvaccinatie, omdat pneumokokken voor hen ernstige gevolgen kan hebben. De pneumokokkenvaccinatie wordt 1x in de vijf jaar gegeven en geeft extra bescherming tegen longontsteking. Dit jaar worden alle mensen met het geboortejaar in de periode van 1941 t/m 1947 opgeroepen.
Komt u in aanmerking voor beide vaccinaties, dan ontvangt u twee brieven.
De griep- en pneumokokkenprik beschermen niet tegen Covid-19. Zij verbeteren wel uw weerstand tegen ziektes.
Vanwege het Coronavirus wijken wij dit jaar uit naar Sportzaal Muspelheim. Omdat we zo min mogelijk mensen tegelijk op de locatie willen hebben, krijgt u een datum en tijdstip aangewezen waarop we u verwachten. U dient dan binnen dat tijdstip aanwezig te zijn. Zo niet, dan kunnen wij u niet toelaten!
Rond 22 september ontvangt u de uitnodiging thuis. Op de brief staat op welke dag en op welk tijdstip u wordt verwacht.